Od roku 2014 prowadzimy bezpłatne KURSY JĘZYKA NIEMIECKIEGO dla dzieci i młodzieży z Rzęczkowa (gmina Zławieś Wielka). Co roku biorą w nich udział dzieci i młodzież ze szkoły podstawowej i gimnazjum w Rzęczkowie, bo w programie tej szkoły nie ma takiego przedmiotu. W latach 2014 i 2015 otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego.