ChSD Bydgoszcz
CHRZEŚCIJAŃSKIE STOWARZYSZENIE DOBROCZYNNE jest ogólnopolską organizacją, której celem jest realizacja biblijnej zasady zawartej w Ewangelii św. Mateusza: łaknącemu dać jeść, pragnącemu dać pić, przychodzącego przyjąć, chorego i przebywającego w więzieniu odwiedzić.

Strona współfinansowana przez Miasto Bydgoszcz.