Grupa wsparcia dla rodzin z dzieckiem z Zespołem Downa

Celem grupy jest wspieranie rodzin dzieci z Trisomią 21 i ich integracja z innymi środowiskami. Nasze działania pomagają rodzicom szybciej otrząsnąć się z szoku po urodzeniu niepełnosprawnego dziecka oraz podjąć właściwą, szybką rehabilitację ich potomka. Dzieci z ZD są obciążone różnymi innymi schorzeniami, wymagającymi wszechstronnej interwencji i rehabilitacji, więc doświadczenie innych rodziców jest bezcenne. Najlepszą możliwą formą wsparcia są regularne spotkania z rodzinami, które same przeszły już tę drogę. Już sam widok takiej szczęśliwej, silnej rodziny jest nie do przecenienia przy podejmowaniu decyzji odnośnie dalszych działań.

Do współudziału zapraszamy także różnych specjalistów, również osoby spoza Bydgoszczy, gdyż w naszym mieście brakuje bardzo często lekarzy i rehabilitantów znających specyfikę dzieci z Trisomią 21.
W ramach naszego działania wspieramy innych rodziców także za pośrednictwem internetu i telefonu.

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne
Oddział Terenowy w Bydgoszczy

Tel.  +48 600 264 414, +48 793 955 910
e-mail: [email protected]

Zobacz naszą grupę na Facebooku
ico_fb
 Grupa wsparcia dla rodzin z dzieckiem z zespołem Downa

ulotka_grupa